AKUSTIKA PRAHA > Služby > Prostorová akustika
cz en

Prostorová akustika divadel, koncertních a přednáškových sálů, akustika zvukových studií

Posluchač nemusí být nutně odborníkem v oblasti akustiky, aby mu při poslechu řeči nebo hudby bylo zřejmé, že kvalita poslechových podmínek ne vždy odpovídá jeho představám a požadavkům. Rozumí-li většina posluchačů řečníkovi špatně či má například dojem, že jednotlivé hudební nástroje a nástrojové skupiny orchestru zní odděleně, nebo naopak jejich tóny v rychlých pasážích splývají, nesvědčí to o dobré akustice sálu. Kvalitní poslechové podmínky patří k nezbytným předpokladům pohody prostředí při jakýchkoliv kulturních či společenských událostech, v posluchárnách i učebnách, a jsou jednou z důležitých podmínek dobré návštěvnosti pořádaných akcí.

Dobré poslechové podmínky jsou výsledkem správného řešení akustiky uzavřeného prostoru. Podle účelu nově projektovaného či rekonstruovaného sálu je třeba sledovat již ve fázi projektu řadu akustických veličin, jako jsou například doba dozvuku, míra hlasitosti nebo míra jasnosti. Proto zvláště v případě významnějších staveb používáme třírozměrnou počítačovou simulaci šíření zvuku v daném prostoru. Po dokončení stavby jsou vlastnosti sálu ověřovány měřením. Výsledkem počítačové simulace i měření v různých místech sálu je soubor impulsových odezev, z něhož jsou počítány důležité parametry kvality poslechu. Pro měření v sálech jsme vybaveni špičkovou technikou a máme též potřebné programové vybavení pro počítačové projektování prostorové akustiky.

Podle předpokládaného využívání prostoru a finančních představ investora navrhneme řešení, obsahující akustická opatření a doporučení, nezbytná pro docílení optimálních poslechových poměrů. Jedná se nejen o koncertní síně, hudební a činoherní divadla, kina, přednáškové sály, tělocvičny, nahrávací studia apod., ale i o různé společenské a veřejné prostory, jako letištní, nádražní, sportovní, prodejní a jiné veřejné haly. Navržené úpravy můžeme odborně realizovat.
 

V oboru prostorové akustiky pracujeme již mnoho let a máme v něm bohaté zkušenosti. Mezi naše nejvýznamnější zákazníky tradičně patří Český rozhlas, Česká televize, Televize Prima, Televize Nova, pražská i mimopražská divadla, koncertní síně (např. Dvořákova síň Rudolfina), konzervatoře, státní instituce i soukromá studia.

Akustika Praha s.r.o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Telefon: 224 312 419 | Tel./Fax: 224 354 361 | akustika@akustika.cz

Akustika Praha je zkušební laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci pro měření hluku v pracovním a mimopracovním prostředí, měření doby dozvuku a zvukové izolace stavebních konstrukcí a měření činitele zvukové pohltivosti.

edited by N.E.S.P.I.
Zobrazit klasicky
Zobrazit mobilní verzi