AKUSTIKA PRAHA > Historie
cz en

Historie

Společnost byla založena v roce 1994. Díky dlouholetým zkušenostem a teoretickým znalostem v různých oblastech si Akustika Praha brzy získala dobré jméno. Je vyhledávána řadou architektů, kulturních institucí, stavebních i dodavatelských firem jako partner při studiích, projektech i výstavbě. Ve spolupráci s montážními firmami zajišťuje Akustika Praha realizaci vlastních návrhů a projektů. Nezanedbatelná část práce spočívá v tvorbě českých technických norem v akustice a v zavádění mezinárodních norem ISO a EN do ČSN. Cílem firmy je poskytovat komplexní služby ve výše uvedených oblastech při zachování vysoké kvality prací a nezávislosti na výrobcích a dodavatelích akustických materiálů. Pracovníci firmy Akustika Praha jsou autory řady vědeckých publikací a jsou známi v odborných kruzích doma i v zahraničí.
 
Ing. Josef Novák (+ 7. 4. 2015)

Specialista v oblasti ochrany před vnitřním i venkovním hlukem i v oblasti prostorové a stavební akustiky. Dlouholetý předseda Technické normalizační komise č. 8 Akustika Českého normalizačního institutu, předseda České akustické společnosti v letech 1998 - 2002, prezident mezinárodního kongresu Inter-Noise 2004
Ing. Tomáš Rozsíval

Autorizovaný inženýr pro techniku prostředí, specializace technická zařízení (ČKAIT - 0001283). Autorizace pro úřední měření hluku, stavební vzduchové neprůzvučnosti a doby dozvuku. Akustická řešení zvukových studií, divadel a dalších prostorů, úpravy snižující hluk.
RNDr. Jaroslav Kyncl

Specialista v oblasti prostorové akustiky. Tvůrce a překladatel řady technických norem, autor akustických úprav při rekonstrukci Dvořákovy síně Domu umělců v Praze a řady dalších koncertních a divadelních sálů v České republice

Akustika Praha s.r.o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6

Telefon: 224 312 419 | Tel./Fax: 224 354 361 | akustika@akustika.cz

Akustika Praha je zkušební laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci pro měření hluku v pracovním a mimopracovním prostředí, měření doby dozvuku a zvukové izolace stavebních konstrukcí a měření činitele zvukové pohltivosti.

edited by N.E.S.P.I.
Zobrazit klasicky
Zobrazit mobilní verzi